The Dark Stranger 2015

دانلود انیمیشن The Dark Stranger 4.5
یک هنرمند جوان توسط یکی از ارواح وحشتناکی که در رُمان گرافیکی خود خلق کرده تسخیر می شود. حالا او مجبور است پیش از اینکه روان پریشی و جنون باعث تخریبش شود، بر آن غلبه کند…
انیمیشن ترسناک درام

The Dark Stranger 2015